Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image   HACI SELİM AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1-

 

 

 

OKUYUCU HİZMETİ

 

 

OKUYUCU HİZMETİ

Hacı Selim Ağa Yazma Eser bünyesinde El yazması ve Matbu eserler bulunmakta olup, kimlikle başvuru yapılması durumunda okuma salonumuzdan faydalanabilir.

Müdürlüğümüzün Okuma Salonu haftanın beş günü (Cumartesi-Pazar hariç) 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir; ancak hafta içi saat 17.00’dan sonra depolardan eser çıkartılmamakta ve CD kopyası verilmemektedir. Okuma Salonunda bulunan kullanıcı terminallerinden eserlerin dijital görüntülerine ulaşabilmektedir.

İstenilen Belgeler:

1) Kimlik Belgesi

2) Pasaport (Yabancı Okuyucu)

3) Okuyucu Kitap Talep ve Takip Formu

10 DAKİKA

2-

 

 

 

 

ESER KOPYA TALEBİ HİZMETİ

 

 

 

 

 

ESER KOPYA TALEBİ HİZMETİ

T.C. Vatandaşlarından Müracaat Edenler

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan, dijital ortama aktarılmış eserlerin kopya talebi için kütüphanemize gelerek mevcut yönetmelik çerçevesinde Eser Kopya Talep Formunu doldurmaları halinde ilgili yönetmelik gereği ücretsiz olarak kopya talepleri karşılanmaktadır.

Eser Kopya Talepleri için elektronik posta atılması durumunda ilgili personel öncelikle Eser Kopya Talep Formunu gönderip gerekli yerlerini doldurmalarını ilavesinde Nüfus Cüzdanı ve varsa akademisyen/öğrenci kimliğinin dijital görüntüsünü ekleyerek e-posta göndermesini ister. Gerekli belgeler ulaştığında ise eser kopyaları ilgiliye e-posta yoluyla ulaştırılır.

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan bir eserin tamamını veya birden fazla eserin kopyasını talep eden kişiler Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları hakkındaki Tüzük gereğini ve hazırladıkları çalışmaların bir suretini de Müdürlüğümüze vermek zorundadır.

İstenilen Belgeler:

  1. Kimlik Belgesi
  1. Varsa Akademisyen/Öğrenci Belgesi
  1. Eser Kopya Talep Formu

10 DAKİKA

 

 

 

 

7 GÜN

Yabancı Ülkelerden Araştırma için Müracaat Edenler 

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan dijital ortama aktarılmış eserlerin kopya talebi için kütüphanemize bizzat gelerek Eser Kopya Talep Formunu doldurmaları, pasaport fotokopisini eklemeleri ve ücretini ödemeleri halinde Eser Kopya Talepleri karşılanmaktadır.  

 

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesindeki koleksiyonlardan bir eserin tamamını veya birden fazla eserin kopyasını talep eden kişilerin bağlı oldukları Üniversiteden akademik çalışma yaptıklarına dair belge getirmeleri gerekmektedir. Çalışmaları bittikten sonrada Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları hakkındaki Tüzük gereği hazırladıkları çalışmaların bir suretini Müdürlüğümüze vermek zorundadır.

 

İstenilen Belgeler:

1) Kimlik Belgesi

2) Pasaport

3) Eser Kopya Talep Formu 

4) Makbuz                         

 

15 DAKİKA

3-

 

BİLGİLENDİRME GEZİLERİ HİZMETLERİ

 

BİLGİLENDİRME GEZİLERİ HİZMETLERİ

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesine yapılacak toplu geziler için ilgili kurumların talep yazısı, telefon,  faks ve maillerine verilen cevaba istinaden gruplar kütüphanemize kabul edilmektedir.  Bu geziler kitap depoları hariç olmak üzere yapılmaktadır. Randevu almaksızın gelen ziyaretçiler de Müdürlüğümüzün gezi randevu programına göre kütüphanemizi ziyaret edip gezebilirler. (Not: Öncelik Randevulu ziyaretçilerimizindir. )

5 GÜN

 

 

 


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :                                                                   İkinci Müracaat Yeri:

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi                          İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Müdürlüğü           


                                                

İsim                  : Ömer KUZGUN                                           Salih ŞAHİN

Unvan              : Müdür                                                          Bölge Müdürü

e-posta            : okuzgun@yek.gov.tr                                    salihsahin@yek.gov.tr