Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

  Koleksiyonlar


Kütüphanede İslami İlimler dışında, tarih, coğrafya, edebiyat, tıp, astronomi, matematik, felsefe, mantık ile musiki ilim dallarında yazma ve matbu eserlerden oluşmuş beş koleksiyon bulunmaktadır.

1- Kütüphane bânisi Hacı Selim Ağa koleksiyonu: 1257 adet yazma, 33 adet matbu olmak üzere toplam; 1290 adet eser bulunmaktadır.

2- Nurbanu Sultan Koleksiyonu:  Nurbanu Sultan, Sultan II. Selim’in zevcesi ve Sultan III.Murat’ın annesidir.  Atik Valide Sultan olarak da anılmaktadır. Bu koleksiyonda bulunan yazma eserler Atik Valide Sultan Camii’nden 1924 yılında kütüphanemize nakledilmiştir. Bu bölümde yazma eser olarak toplam 141 kitap bulunmaktadır.  

3- Yakup Ağa Koleksiyonu: Yakup Ağa Babüssaade olarak görev yapmıştır. Üsküdar’da kendi yaptırdığı Kapı Ağası Camii’nin civarında yaptırdığı dershanesinden 1924 yılında kütüphanemize intikal etmiştir. Koleksiyon 80 adet yazma eserden oluşmaktadır.

4- Kemankeş Abdülkadir Emir Hoca: Emir Hoca adı ile de anılmış, şöhret bulmuştur.  Abdülkadir Geylani sülalesindendir. Müderrislik yaptığı Üsküdar’ki Valide Atik Medresesinden 1924 yılında kütüphanemize intikal etmiştir. Toplam 794 adet yazma eserden oluşmaktadır.

5- Hüdai Efendi Koleksiyonu: Büyük bir mutasavvıf, şair ve Cevdetiye Tarikatının kurucusudur olup bu tarikatın en büyük şeyhlerindendir. Kütüphanesi Üsküdar’ın ilk tekke kütüphanesi olup içerisinde tasavvuf edebiyatı ile ilgili çok kıymetli yazma eserler ve divanlar bulunmaktadır. Bu koleksiyon 806 yazma ve 1342 matbu eserden oluşmakta olup, 1924 tarihinde kütüphanemize intikal etmiştir.


KOLLEKSİYON İSMİ

KİTAP SAYISI

HACI SELİM AĞA

1281

AZİZ MAHMUD HÜDAİ  EFENDİ

1887

KEMANKEŞ

698

NURBANU SULTAN

158

YAKUP AĞA

31


Yazma eser:  2988
Matbu Eser:  1375
TOPLAM    :   4363